netgewelf

Een netgewelf is een samengesteld ribbengewelf waarbij de ribben elkaar zˇ doorsnijden dat naast driehoekige gewelfvelden ook veelhoekige gewelfvelden ontstaan. De knoop is het punt waar ribben elkaar snijden. De knoop in het midden van het gewelf is de sluitsteen; er zijn dus vaak meer knopen en ook meer sluitstenen in een gewelf. Het gewelf als geheel doet denken aan een visnet.
Het netgewelf verschijnt in de late Gotiek, wanneer de decoratieve aspecten nog zwaarder wegen dan de puur constructieve. Voor het waaiergewelf geldt hetzelfde: de decoratie en het tonen van vakmanschap is hier zeer belangrijk.


eenvoudig netgewelf met knopen (cultureel erfgoed):


netgewelf uit het boekje vaktaal van de groninger kerken:


netgewelf van st. mary, redcliffe, bristol, engeland;
klik voor groter (foto adrian pingstone, wikipedia): 


verschillende gewelven: tongewelf, kruisgewelf, kruisribgewelf, kloostergewelf, muldengewelf, spiegelgewelf, netgewelf, stergewelf
; klik voor groter:


Zie ook lierne.
Verg. cellengewelf.

Eng. net vault; 
Du. Netzgew÷lbe