narooien

Narooien is in de bouw het opruimen/nalopen van punten bij bijvoorbeeld nieuwbouw. In zijn algemeenheid is narooien het "opruimen van de laatste restanten".

(Rooien is het uit de grond halen/trekken van bomen e.d.)