langsgevel

Een langsgevel is een gevel zonder top of lijst, meestal in de lange zijde van een bebouwingsblok (bouwblok). Op de foto de langsgevel die naar rechts perspectivisch verloopt.Verg. kopgevel, langgevelboerderij, dwarshuisboerderij.

Eng. longitudinal (outer/exterior) wall