kopgevel

De kopgevel is de eerste (en de laatste) gevel van een huizenrij: de kop van de rij. Als de kopgevel goed zichtbaar is, is het belangrijk dat deze karakteristieke kenmerken heeft, omdat dat het "gezicht" van de gehele huizenrij be´nvloedt. 
In het grootste deel van de 20e eeuw zijn veel kopgevels uitermate saai uitgevoerd, vooral bij hoogbouw. Soms werden daarom kopgevels "opgeleukt" door beschilderingen, geometrische vormen of verschillende kleuren, als poging de eentonigheid van de blokken hoogbouw te doorbreken.

Bij een bouwblok of huizenrij wordt de gevel die daar loodrecht op staat de langsgevel genoemd.


kopgevel met karakter (4construct):


kopgevel met een kleine kwinkslag:


hoogbouw, herkenbaar gemaakt door beschildering van de kopgevel, den haag (google maps):


Eng. end wall, end elevation; ronde kopgevel is rounded end wall