kokerpaal

Ook: groutinjectiepaal. Een kokerpaal is een speciale heipaal, die bestaat uit één of meer (aan elkaar gelaste) stalen kokers die trillingsarm in de grond worden gedreven en vervolgens worden gevuld met wapening en beton.
Zie bij groutinjectiepaal.