klauwstuk

1. Een klauwstuk is een uitgezwenkt en ingezwenkt zijstuk of vleugelstuk, gewoonlijk paarsgewijs ter weerszijden van de hals van een gevel of een dakkapel


klauwstukken aan weerszijden van de halsgevel, brouwersgracht 48, amsterdam (grachten van amsterdam):


klauwstuk, ramskop, rodehaansteeg, zwolle:


Verg. wenkbrauw.

Eng sandstone scroll


2. Klauw of klauwstuk is de hoofdbaluster of trappaal met een krulvorm aan het begin van een trap.