kil

Ook: kiel; soms: keel. De kil is de snijlijn ter plaatse van een inspringende hoek in het dakvlak (een soort "holle hoek").


kil en kilgoot


Killood was de benaming voor het lood waarmee de kilgoot werd bedekt.

Zie kapconstructies (figuur A.4).
Verg. kilkeper, hoekkeper ("bolle hoek").

Eng. valley