home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ALL LIVES MATTER 

Groene biomassa volksverlakkerij 


kikkerperspectief, kikvorsperspectief

 

kikkerperspectief, kikvorsperspectief

Kikkerperspectief of kikvorsperspectief is het type perspectief waarbij het standpunt (zichtpunt) vanuit de positie van een kikker plaatsvindt, dus laag bij de grond.


een kikvorsperspectief (links) van één eik met 7 stammen (rechts) (l'agence wallonne  du patrimoine, l'awap):


Verg. vogel(vlucht)perspectief.

Eng. frog perspective