keperboog

Een keperboog is een boog of overwelving in de vorm van een gelijkbenige driehoeksvorm.


keperboog in mycene:


een monument met een bijna-keperboog, hoofdstraat 49, driebergen:


Verg. keperfries, keper.

Eng. triangular arch