inwassen

Inwassen is zand, grond of mortel met veel water in ander materiaal of in voegen wrijven.
Voorbeeld: na het aanbrengen van tegelwerk wordt de voeg gevuld ("ingewassen") met speciaalvoeg of zilverzandcement en water.Verg. aanbranden (waar heel weinig water wordt gebruikt).

Eng. dry-sand grouting