intrados

Ook: binnenwelfvlak. Intrados is de onderkant ("binnenkant") van een boog of gewelf.


locatie van intrados of binnenwelfvlak (la frontera del duero):


Verg. extrados.

Eng. intrados;
Fr. intrados, douelle intérieure;
Sp. intradós