hoerenjong

Een hoerenjong is een oplanger om heipalen tot onder het maaiveld te heien. Anekdote: een hoerenjong mocht niet zichtbaar zijn; met dit hulpmiddel werd de paalkop onzichtbaar. 
Met dank aan NVAF.