graafmachine

Een graafmachine is een grondverzetmachine die hoofdzakelijk bedoeld is om te graven en daarna te verplaatsen. De bak is naar de cabine gericht zijn omdat dat makkelijker schept en betrekkelijk klein om niet te grote krachten te hebben waardoor de machine zou kunnen kantelen. De grotere graafmachines zijn veelal uitgerust met rupsbanden om de greep op de grond te versterken. 
In drassig terrein moet altijd voor een goede ondergrond gezorgd worden.


graafmachine, klein maar handzaam model, met rupsbanden (grondverzet gerritsen):


graafmachine, met "normale" banden:


graafmachine verdrinkt (westerman advies en begeleiding):


Zie ook dieplepel, shovel.

Eng. excavator, digger