glitten

Glitten is het zeer glad afwerken van een pleisterlaag in cementmortel. Wanneer de pleisterlaag is aangebracht, vlak is gestreken en enigszins is aangetrokken wordt deze aardvochtige laag ingestrooid met cementpoeder of bestreken met een cementpap. Door de zo ontstane laag opnieuw glad te strijken bestaat het oppervlak uit vrijwel klare cement die na droging glimt. 

Glitten werd o.a. toegepast in stallen van boerderijen met het doel de wanden gemakkelijk van mest te kunnen ontdoen.