geotube

De TenCate Geotube kan worden toegepast als kustbescherming en als "ontwatering".  is een methode om (verontreinigingen in de vorm van) vaste stoffen uit het water te filteren door het water door een omvangrijke geotextielachtige "buis" te leiden. De TenCate Geotube wordt toegepast bij bijvoorbeeld het filteren van verontreinigd water van papiermolens en andere industrieŽn maar ook van water en modder uit natuurgebieden.

Het proces vindt plaats in drie stappen:
- vullen: het vochtige materiaal wordt onder toevoeging van milieuvriendelijke polymeren in de enorme tube gebracht, waarbij de polymeren het vaste materiaal opsluiten
- ontwateren: door de kleine poriŽn van het textiel stroomt helder water uit de tube, waardoor het volume van het ingebrachte verontreinigde materiaal sterk afneemt en het heldere water verzameld kan worden; later kan het heldere water meestal worden teruggeleid naar de bron
- consolidatie: nadat al het verontreinigde water door de TenCate Geotube is gefilterd, blijft het vaste materiaal in de tube; doordat resterend water via de poriŽn in het textiel verdampt, droogt het vaste materiaal op; de TenCate Geotube kan met inhoud bijvoorbeeld als ophoging worden toegepast of worden afgevoerd voor verdere verwerking.

De TenCate Geotube wordt, gevuld met zand, al zeer lang als kustbescherming toegepast.

Het formaat van de TenCate Geotube kan aangepast worden aan de behoefte.


klik op de afbeeldingen voor groter

geotube bij kustbescherming

een aantal voorbeelden van de geotube als bescherming van de kust (tencate geotube):


als tijdelijke dam; een ander voorbeeld van bescherming van de kust met de geotube (tencate geotube):


geotube als filteraar ("dewatering")

methode van vullen, filteren en consolidatie (tencate geosynthetics):


deze twee geotubes zijn voor een deel gevuld (foto joostdevree):


de geotubes filteren het verontreinigde of modderige water (foto joostdevree):


voorbeeld van de consolidatie ("verharding") van het vaste materiaal uit de geotube (tencate geotube):


Documentatie
- TenCate Geotube Shoreline Protection (van TenCate Geosynthetics)


Zie ook TenCate Geotube.

Verg. geotextiel, geolock.