gebouwfunctie

Voor gebouwfunctie zie bij gebruiksfunctie (van een gebouw).