fotovolta´sch  

Ook: PV (photo voltaic). Fotovolta´sche energie is de directe omzetting van (zon)licht in elektriciteit. Sommige materialen hebben de eigenschap om lichtfotonen te kunnen absorberen en zo elektronen vrij te geven, dit wordt het fotovolta´sch effect genoemd: elk geabsorbeerd foton kan ÚÚn elektron uitstoten, mits dit foton voldoende energie heeft. Wanneer deze vrije elektronen gaan bewegen ontstaat een elektrische stroom die als elektriciteit kan worden gebruikt. 


Het fotovolta´sche principe

"PV-cellen zijn opgebouwd uit dunne plaatjes halfgeleider materiaal die door middel van geleiders met elkaar zijn verbonden. Indien de fotonen van het zonlicht op een PV-cel vallen, zijn alleen de fotonen, die een bepaalde minimale hoeveelheid energie bevatten, in staat om in het halfgeleider materiaal elektronen vrij te maken uit hun atoom structuur. Die kritieke ondergrens aan energie heet de bandgap en die verschilt per materiaal. De vrijgekomen elektronen kunnen, nadat de PV-cel is aangesloten op een elektrische belasting, een elektrische stroom gaan vormen. (In een zonnecel maakt het zonlicht elektronen of gaten vrij in het n- en p-silicium, zie de afbeelding. Er ontstaat een intern elektrisch veld doordat de n- en p-laag op elkaar zijn aangebracht. Dit maakt dat de elektronen en gaten gescheiden worden opgevangen. Daardoor ontstaat een spanningsverschil tussen de elektroden.) 
De hoeveelheid energie die een foton nodig heeft om een elektron vrij te maken, wordt ook wel band-gap energie genoemd. De energie die fotonen bevatten wordt photon-energie genoemd. Deze photon-energie moet minimaal even groot zijn als de band-gap energie. Alle energie die een foton meer bevat wordt tijdens het vrij maken van het elektron in warmte omgezet of komt aan de achterzijde van het paneel in de vorm van licht vrij. Het is belangrijk om de cel zo te ontwerpen dat een maximale hoeveelheid photon-energie wordt benut." 

Zie verder bij PV-paneel (zonnepaneel, zonnecellen).

Eng. photovoltaic, PV