ezelsrugboog

Zie kielboog. Een ezelsrugboog is een ingezwenkte spitsboog die dubbelgebogen is. De ezelsrugboog komt veel voor in de late gotiek
Het dak van het gebouw op de eerste afbeelding heeft een ezelsrugboog (bij dergelijke daken lijkt vaker over ezelsrugboog dan over kielboog gesproken te worden).

 


Met dank aan Groninger Kerken voor de tekening.

Zie verder bij kielboog, boog, ezelsrug.