edelmanboor

Ook: edelman. Een edelmanhandboor is een grondboor voor het nemen van grondmonsters bij een bodemonderzoek. Dit is het meest gebruikte type boor bij handboringen voor bodemonderzoek. De edelmanboor is genoemd naar de grondlegger van de bodemkunde in Nederland.
"Het boorlichaam van de edelmanboor wordt door gelijktijdig duwen en draaien, met de klok mee, de grond ingebracht. De schroefachtige punt dringt in de bodem waarna het bodemmonster tussen twee verticale schoepen wordt verzameld en vastgehouden. De vorm en de afmetingen van de schoepen variŽren naargelang de bodemsoort."
Met dank aan het HMB Groep, Studievereniging Pyrus en S. v.d. Schaaf, boekje Grondboorkampioenschap 2000 (tekening).

Zie ook bodemonderzoek.
Verg. avegaar, handboor, lepelboor.