doorzalend dak

Men spreekt van een doorzalend dak wanneer in de dakschilden een lichte knik naar binnen (de zaling) aanwezig is, zoals bij Japanse gebouwen en pagodes. Zie voorbeelden van dakvormen.
Verg. zaling.