compartimenteren

Compartimenteren is het onderverdelen in "afgesloten" gedeelten, zie bijvoorbeeld brandcompartiment.