brvvr

BRVVR: afkorting voor Brand- en Rookvrije vluchtroute, bijvoorbeeld een verkeersruimte in een groot gebouw.
Zie ook bv. brandcompartiment.