brandproef, brandtest

Ook: vlamproef. Aan de hand van de brandproef, is het vrij gemakkelijk om een kunststof te identificeren, zie Identificatie van kunststoffen.
Eng. fire test