bilhamer

Een bilhamer wordt gebruikt om in steen een bil (of ril) te maken zoals bijvoorbeeld bij een molensteen.Zie verder Voorbeelden van hamers (bilhamer).

Eng. millstone-pick