berkoen

Ook: barkoen, barcoen, barckoen. Berkoen  is een dwarsbalk aan elke zijde van een steekgewelf (steekkap). 
Berkoen is ook een scheepsterm voor dwarsbalk of stut.

(Bron o.m. De Taal der Bouwbedrijven, 1914.)