AVB

AVB staat voor Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze AVB-polis dekt onder voorwaarden de aansprakelijkheid voor zowel schade aan personen (letselschade) als zaakschade (materiŽle schade en eventueel gevolgschade). 

Alleen tijdens de verzekeringsduur geclaimde schade is gedekt; voor schade die vůůr de aanvang van de verzekeringsduur is ontstaan kan het zogenoemde inlooprisico meeverzekerd worden. De dekking geldt niet voor schade op en aan het eigen bedrijfsterrein en voor geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers.