aanzet

1. Ook: geboorte. De aanzet is het begin van een boog of van een gewelf: de eerste steen of laag boven de rechtstand, die deel uitmaakt van de kromming van de boog of de gewelfkap. Hieraan beantwoordt de aanzetvoeg, die onder een ongeveer rechte hoek op de druklijn van de boog komt te staan.

Zie aanzetsteen en ook sluitsteen

Eng. springer, springing stone, skewback;
Fr. naissance, congé, retombée


2. "Een zichtbare overgang tussen banen verharde substantie. Een zichtbare overgang of naad die ontstaat aan het oppervlak ten gevolge van niet aaneengesloten arbeidsgangen."
Een voorbeeld: de zichtbare "naden" tussen verschillende delen van een asfalt wegdek.
Met dank aan Bedrijfschap Afbouw.