home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


steekkap

 

steekkap

Een steekpak is een kap die insnijdt op een grotere kap. Een steekkap wordt meestal toegepast om meer lichtinval te verkrijgen en om grote delen van de hoofdkap minder laag te laten neerkomen met het doel meer bruikbare ruimte te scheppen. 
Bij gewelven wordt ook een gewelf dat onder een hoe van 90 graden in een groter gewelf steekt, een steekkap of steekgewelf genoemd.


steekkap, school met den bijbel, hardenberg, 1930:


Eng. lunette vault