home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


zwaluwstaartverbinding

 

zwaluwstaartverbinding

Een zwaluwstaartverbinding is een om-en-om houtverbinding, die vooral bij meubels wordt toegepast. Naast het werkelijke handwerk met hamer en beitel, dat zelden meer gebeurt, zijn er speciale hulpstukken om zwaluwstaarten te maken.

Bij de open zwaluwstaartverbinding zie je aan de zijkant dat er van deze houtverbinding gebruik is gemaakt. Deze vorm komt het vaakst voor.
Bij de verdekte (gesloten) zwaluwstaartverbinding zijn de zwaluwstaarten aan één of beide buitenzijden van het object niet zichtbaar.


het principe van de zwaluwstaartverbinding:


een open zwaluwstaartverbinding (eric van der velden):


een verdekte zwaluwstaartverbinding (
eric van der velden):


open, ongelijke zwaluwstaarten (eric van der velden):


Verg. vingerlas en liplas en zie vooral het document Houtverbindingen van Onderwijs maak je samen.

Eng. dove tail (letterlijk: duivenstaart); verdekte zwaluwstaart is secret dovetail, lap dovetail, half-blind dovetail; zwaluwstaartverbinding is dovetail joint; halfhoutse zwaluwstaartverbinding dovetail halved joint