home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


zonnecel, zonnecellen, zonnecollector, zonnecollectoren, zonnepaneel, zonnepanelen

 

zonnecel, zonnecollector, zonnepaneel

Hoewel de termen zonnecollector en zonnepaneel bij iedereen bekend zijn, wordt in bouwjargon vaak de term PV-paneel gebruikt (van PhotoVoltaic solar panel) voor een paneel dat elektriciteit levert. 
De term zonnecollector wordt gebruikt voor een paneel dat warmte levert.
Een zonnecel is één van de zeer vele zonnecellen waaruit een PV-paneel en zonnecollector bestaat.

Zie verder pv-paneel of Concentrated Solar Power.

Eng. solar cell, fotovoltaïsche cel is photovoltaic solar cell; zonnecollector is solar collecor; zonnepaneel is solar panel