home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op ťťn van de letters A..Z hierboven.


ziggurat

 

ziggurat

Ook: ziggoerat, ziqqurratu (Babylonisch); soms: torentempel, tempeltoren. Een ziggurat is een piramidevormig bouwwerk met hoge stenen trappen en met verdiepingen met terrassen met kleinere oppervlakten. Vaak is een ziggurat een tempeltoren in de godsdienst van de BabyloniŽrs, SoemeriŽrs, AssyriŽrs en ElamitiŽrs: symbolisch en religieus belangrijk voor de stad. Wellicht werden de trappen gezien als de weg naar de goden; in ieder geval vormden zij de lange weg naar het allerheiligste, dat zich bevond in de relatief kleine tempel op het hoogste terras. 
In Soemerische streken had elke stad zijn eigen god, bijvoorbeeld de patroonheilige van Ur, de maangod Nanna. 

Ziggurats kwamen voor in de oudheid in het hedendaagse gebied van MesopotamiŽ (SyriŽ en Irak) en PerziŽ (Iran). Ziggurats werden in dit gebied gebouwd en verbouwd vanaf ca. 4000 v.Chr tot ca. 500 v.Chr. 
"De definitieve vorm van de ziggurrat onstond in de tweede helft van het derde millennium in de steden Ur, Obed, Eridu, Nippur en Umma. Omgeven door bakstenen muren rezen de gelaagde bouwwerken 20 meter de lucht in en konden via een trap betreden worden. De faÁaden waren geleed en voorzien van een risaliet, waarbij de muren schuin afliepen."

Voorbeelden: 
- tempeltoren van Ur (Oer, Urim, in MesopotamiŽ, in het huidige Irak; eerste foto; de ruÔne van de ziggurat is omgeven door een heilig gebied, grenzend aan en gerechtsgebouw, Gipar het huis van de priesteressen, Ganunmah het schathuis, Ehursanga het paleis en de koningsgraven)
- toren Chogha Zanbil (tweede foto)
- Toren van Babel.


ziggurat van ur (oer, in het soemerisch urim; ooit bekend als tell al muqayyar, de trappenheuvel, irak); gebouwd ca. 2100 v.chr.:


ziggurat chogha zanbil (tchogha zanbil, choga zambil), nabij susa (vroeger dur-untash), iran; gebouwd ca. 1250 v.chr., tempel voor de god inshushinak (foto zereshk, wikipedia):


ziggurat, piramide el castillo, chichťn itzŠ, tempel voor de maya-god kukulcŠn (in het azteeks quetzalcoatl, gevederde slang); gebouwd ca. 900 n.chr. (foto daniel schwen, wikipedia):


De term ziggurat betekent "gebouwd op een verhoogd gebied".

Citaat uit het boek "Bouwstijlen van de wereld" van Clemens JŲckle en Christopher Kerstjens.

Verg. piramide (geen tempel, maar een graf; zie bij pendant), mastaba (stenen grafplaats, lijkt enigszins op en ziggurat), terp (gebouwd op een verhoogd gebied).

Eng. ziggurat