home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


structuurplan

 

structuurplan

In het structuurplan omschrijft de gemeentelijke of provinciale dienst Ruimtelijke Ordening in grote lijnen de gewenste ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat om zaken als de locatiekeuze, de functies van het gebied (zoals wonen, werken, vervoer, groenvoorziening, recreatie), het aantal woningen, de dichtheid per deellocatie en de verdeling van het soort woningen (zoals vrijstaand, eengezinswoningen, meergezinswoningen).

Globaal staat in een structuurplan aangegeven waar compact kan worden gebouwd en in welke aantallen en dichtheden. Naast het structuurplan kan bijvoorbeeld de gemeentelijke dienst Milieu een Milieu Effect Rapportage (MER) opstellen om de milieueffecten van de verschillende maatregelen te inventariseren. 


gemeentelijk structuurplan, zutphen;
klik voor groter:


provinciaal structuurplan vlaanderen kust;
klik voor groter (kustportaal): 


legenda;
klik voor groter:


Met dank aan RVO, Kustportaal.

Eng. structure plan, master plan; intergemeentelijk stuctuurplan is intermunicipal structure plan