home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


stramienlijn

 

stramienlijn

Een stramienlijn is een lijn op een bouwtechnische tekening als hulpmiddel om op een tekening te verwijzen naar bepaalde belangrijke overgangen in het bouwwerk, zichtpunten of doorsneden die in andere tekeningen kunnen worden uitgebeeld. Het doel van stramienlijnen is dus het verduidelijken van de technische tekening.
Er zijn horizontale en verticale stramienlijnen en worden vanaf linksonder in de tekening van een nummer of letter voorzien:
horizontaal van een nummer vanaf 1 oplopend, verticaal van een letter vanaf A oplopend. Deze labels staan vermeld in een bolletje, de stramienbol.
Stramienlijnen kunnen zo een assenstelsel vormen met horizontalen en verticalen. "Geknakte" stramienlijnen bestaan niet, dat worden twee of meer stramienlijnen. 
Stramienlijnen behoren tot de bouwmaatvoering.


stramienlijnen bouwtechnisch tekenen, bouwkunde, tudelft;
klik voor groter:


Verg. stramien.

Eng. grid line