home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


schijnbare weerstand

 

schijnbare weerstand

Eenvoudig gesteld is de schijnbare weerstand van de grond een soort gemiddelde elektrische weerstand van de ondergrond. "De schijnbare weerstand is opgebouwd uit de specifieke weerstanden van alle bodemlagen die binnen het meetbereik van de meetopstelling vallen." 
Voor meer gegevens zie Geo-elektrische metingen (Fugro).