schijnbare weerstand

Eenvoudig gesteld is de schijnbare weerstand van de grond een soort gemiddelde elektrische weerstand van de ondergrond. "De schijnbare weerstand is opgebouwd uit de specifieke weerstanden van alle bodemlagen die binnen het meetbereik van de meetopstelling vallen." 
Voor meer gegevens zie Geo-elektrische metingen (Fugro).