home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


palenplan, palenzetting

 

palenplan, palenstaat, palenzetting

Palenplan, palenstaat, palenzetting hebben met elkaar te maken:


1. Het palenplan is een tekening waarop, in bovenaanzicht, de plaats is aangegeven waar de heipalen moeten komen.
De palen in het palenplan kunnen genummerd zijn en gegroepeerd. Verder kan zijn aangegeven welk type paal het betreft. In bijvoorbeeld het programma FundPaal van Ideoma kan per paal worden aangegeven wat de karakteristieken zijn (o.m. breedte/diameter, lengte, inheiniveau).

Vanuit het palenplan kan de palenstaat worden opgemaakt: een lijst met paaltype, afmeting, aantal palen daarvan e.d. De palenstaat kan worden gebruikt bij het bestellen van de heipalen bij de leverancier.


palenplan van het rechterdeel van een uitbouw van twee naast elkaar liggende woningen;
klik voor de volledige afbeelding:


palenplan met genummerde palen;
klik voor groter (ideoma):


legenda bij het palenplan hierboven (de
palenstaat);
klik voor groter (ideoma):


palenplan met exacte locatie;
klik voor groter:


Eng. pile plan


2. Palenzetting is een term uit de archeologie: een tekening met de plaats van de houten palen of paalgaten (verkleuringen in de grond waar een paal heeft gestaan, dus restanten van palen).


palenzetting uit het boek "midden-bronstijdsamenlevingen in het zuiden van de lage landen" van liesbeth theunissen (als pdf);
klik voor groter:


3. Het palenplan is de opstelling van palen in een druk gedeelte van een stad of dorp dat, al of niet op bepaalde tijden, daardoor is afgesloten voor autoverkeer. Vaak zijn het paaltjes die uit de grond komen (pop-up-palen). Nadeel kan zijn dat de binnenstad op deze manier voor hulpdiensten minder goed bereikbaar is.
De tijd dat de palen "naar beneden" zijn, d.w.z. toegankelijk voor autoverkeer, wordt venstertijd genoemd.


palenplan binnenstad hasselt, klik op de afbeelding voor groter;
klik voor groter! (ondernemen in hasselt):