home

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Help a.u.b. vogel/wildopvang Delft...!


paalwoning, kubuswoning

 

paalwoning

Ook: kubuswoning. Zie bij dubbel grondgebruik.
Eng. pole house, paalwoning (cube-shaped house on a concrete pillar)