home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


monnik

 

monnik

1. In de term "monnik en non": de monnik is de bovenste, bolle dakpan bij "holle en bolle pannen".


monniken en nonnen van halve cilinder van kees wonink, toegepast door bureau architecten aan de maas in maastricht en rotterdam:


2. In de term "beer en monnik": de monnik is het torentje dat op de beer is geplaatst om het overlopen van de beer (oversteken van de gracht) te voorkómen.
Het torentje wordt, naast monnik, ook wel pop genoemd.


beer en monnik (ook: beer en pop) bij (foto webstudio88, wikipedia):


Eng. batardeau and ?
Fr. bâtardeau (un) et dame (une), bâtardeau (un) et demoiselle (une); overigens, beide ook batardeau, dus zonder accent circonflexe ("dakje")


3. Voor een monnikssteen, zie kloostermop.