home

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Het mag natuurlijk niet, het tonen van een artikel van Ronald Plasterk uit De Telegraaf, maar dit moet gewoon: 
Groene biomassa volksverlakkerij 

(een beetje geplakt om het leesbaar op 1 A4 pdf te krijgen)


lier

 

lier

Een lier is een hijswerktuig of trekwerktuig met een as (of trommel) waarop door de hijs- of trekbeweging een draad wordt afgewenteld of opgewenteld. Trommel en draad zijn vaak van staal. Een lier kan ook voorzien zijn van een stop, waardoor bij een verticale beweging de draad met het deels omhooggetrokken voorwerp niet terug schiet. 
Lieren worden in verschillende omgevingen toegepast, bijvoorbeeld in de bouw, in garages, bij de scheepvaart, bij terreinwagens.

     


Afbeeldingen o.m. Baco Army Goods, Hütter.

Eng. winch