home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


krukhuisboerderij

 

krukhuisboerderij en T-huisboerderij

T- en krukhuisboerderijen komen op meerdere plaatsen in het verspreidingsgebied van het hallenhuis voor. De meeste tref je echter aan op de vruchtbare rivierkleigronden langs de IJssel en de grote rivieren. 
Bij de krukhuisboerderij is het woonhuis naar één kant uitgebouwd en bij de T-huisboerderij naar twee kanten. Vooral in de Tielerwaard hebben deze boerderijen soms grote overstekken boven de deeldeuren in de achtergevel. 

Lange tijd was hennep het voornaamste landbouwproduct in de Zuid-Hollandse waarden; de hennep werd gebruikt voor de fabricage van touw en zeildoek. Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw werden hier de kaasmakerijen belangrijker. Door de uitbouw kon een deel van de boerderij bestemd worden als kaasmakerij
In andere streken was de uitbouw vooral een blijk van status van de boer.Afbeelding en deel van de tekst: Landleven (discl.).

Zie eventueel boerderij voor allerlei typen boerderijen.

Eng. transverse farmhouse