home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


kluwenzuil

 

kluwenzuil

Een kluwenzuil is een zuil die lijkt te zijn opgebouwd uit twee of meer om elkaar gewonden zuilen. De eerste foto toont duidelijk kluwenzuilen en de tweede Salomonszuilen.


kluwenzuil, san giovanni in laterano, rome:


salomonszuil (kik/irpa): 


Verg. knoopzuil en getordeerd.

Eng. twisted column (hoewel deze term te algemeen is voor een kluwenzuil, meer een getordeerde zuil)