home  meewerken?

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


insecten in hout

 

insecten in hout

Een aantal schadelijke insecten die regelmatig in hout worden aangetroffen zijn de houtworm, boktor, bonte knaagkever en spinthoutkever. 

Een paar afbeeldingen van het resultaat van schadelijke insecten in hout van Faunacontrol (Woodcontrol):


houtmeel (boorsel) door boren van de houtworm; de houtworm is een boorder in droog hout:


een spoor van de boktor; eet vooral spinthout van naaldhout; de uitvliegopeningen zijn meestal ovaal:


bonte knaagkever; meestal in vochtiger hout; gaten vaak aan het oppervlak niet zichtbaar;
klik voor groter:


Documentatie

- Biologische aantastingen in hout (van Monumentenwacht Vlaanderen)


Verg. houtrot, zwammen/schimmels.