home  meewerken?

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
stikstofcrisis en oplossingen


inbalken

 

inbalken

Ook, soms: inbinten. Inbalken is het aanbrengen van een balk tot de helft van de dikte van scheidingsmuur tussen twee gebouwen. Het inbalken gebeurt door het inhakken van de muur om ruimte te maken voor de kop van een balk; meestal zal dit ca. 10 cm zijn. De "normale" scheidingsmuur is de bouwmuur tussen u en uw buren waar u beiden, voor de helft, eigenaar van bent. Voor het inbalken hoeft geen toestemming gevraagd te worden van de buren; dit wordt het recht van inbalken genoemd.
De muur mag uiteraard niet (verder) beschadigd worden. Het inbalken dient zorgvuldig te gebeuren om scheuren e.d. te vermijden. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld verstevigde muurdelen die door het inbalken hun stevigheid kunnen verliezen en leidingen e.d. die in het gevelmetselwerk lopen.

Let op:
Inbalken is ook het gebruiken van een muur of fundering van een bestaand pand bij de bouw van een nieuw (belendend, naastgelegen) pand. Omdat die muur of fundering volledig van de aanstaande buur is, is het verplicht om toestemming te vragen voor het inbalken, ook als de muur op of zelfs over de erfgrens staat. Deze situatie doet zich o.m. voor wanneer iemand tegen een bestaand pand wil bouwen. De privé-muur wordt daarmee (waarschijnlijk?) een gemeenschappelijke muur.

Met dank aan Stichting Bouwhistorie Nederland en Eigen Huis.