home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
klik op één van de letters A..Z hierboven.


hwa, hemelwaterafvoer

 

h.w.a. of hwa 

HWA is de afkorting van hemelwaterafvoer. Een regenpijp is een voorbeeld van het geheel dat hemelwater (regen, hagel, sneeuw) afvoert.