home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


grondmechanica

 

grondmechanica

Vaak ook: geotechniek. Grondmechanica is "de wetenschap van het evenwicht en de beweging van lichamen die bestaan uit grond". Onder grond wordt daarbij verstaan het verweerde materiaal waaruit de bovenste lagen van de aardkorst bestaan. Het niet-verweerde materiaal wordt rots genoemd. 

De theoretische en toegepaste grondmechanica kwam in het begin van de 20e eeuw in een stroomversnelling door een aantal omvangrijke afschuivingen van dijklichamen e.d.


afschuiving van de spoordijk bij weesp, 1918 (uit het artikel van a. verruijt):


de eerste "drukker" (geomil):


Documentatie
- Een boeiend artikel hierover van A. Verruijt over Prof. ir. A.S. Keverling Buisman (GeoDelft, onderdeel van Deltares)

- Handboek geotechnisch bodemonderzoek Ondergrond

Zie ook bodemonderzoek, geologische begrippen, Geomil, Mos Grondmechanica

Eng. soil mechanics; grondmechanisch is geotechnical