home  meewerken

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


funderingscategorie

 

funderingscategorie

Ook: funderingskwaliteit. De funderingscategorie omvat een indeling in kwaliteit van de fundering en speelt een belangrijke rol bij bouwactiviteiten i.v.m. de gevolgen op de belendende funderingen. 

I: Fundering verkeert in een goede tot uitstekende staat (nieuwbouwkwaliteit); over een periode van 25 jaar zijn geen maatregelen nodig aan de fundering.
II: Fundering verkeert in een redelijke tot goede staat; advies om binnen 25 jaar maatregelen te treffen aan de fundering.
III: Fundering verkeert in een matige staat; advies om binnen 10 jaar maatregelen te treffen aan de fundering.
IV: Fundering verkeert in een slechte staat. Wanneer de fundering wordt ingedeeld in kwaliteitsklasse IV betekent dit dat de fundering in een zodanige slechte staat verkeert dat direct funderingsherstel noodzakelijk is. Dit herstel zal moeten plaatsvinden voordat bijvoorbeeld de graafwerkzaamheden in de buurt gaan plaatsvinden.

Let op voor addertjes van de overheid, bijvoorbeeld in het kader van de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam. "De gemeente Amsterdam heeft er een duidelijk eigenbelang bij dat zoveel mogelijk funderingen als behorend tot de klasse IV worden beoordeeld. Dit dient te worden gezien tegen de achtergrond van de mogelijkheid dat tijdens of na de aanleg van de NZ-lijn schade aan de panden optreedt. In het geval dat de pandeigenaar geen funderingsherstel heeft verricht, kan de gemeente zich dan op het standpunt stellen dat de schade het gevolg is van de slechte staat van de fundering en derhalve voor rekening van de pandeigenaar dient te blijven. Hoe meer panden in de klasse IV worden gebracht, des te minder gevallen blijven over waarin de gemeente aansprakelijk is..." 
Met dank aan Wieringa Advocaten.