home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


Bouw

 

Bouw- en woningtoezicht (BWT)

Bouw- en woningtoezicht (BWT) is de gemeentelijke instelling die de bouwplannen toetst aan de bestemmingsplannen, toezicht houdt op het plan en de bouwtechnische aspecten. Deze afdeling adviseert burgemeester en wethouders (B&W) omtrent het afgeven van een omgevingsvergunning (oude term: bouwvergunning) (nav. een bouwaanvraag) en houdt toezicht op het naleven van de verleende vergunning. 

Overkoepelende site BWT
met als doel: het bevorderen van de onderlinge kennisuitwisseling om te komen tot een professionelere, effectievere en efficiëntere invulling van het Bouw- en Woningtoezicht. 

Eng. Building Control Department, City Building Department (Am.); ambtenaar of inspecteur van bouw- en woningtoezicht is local building inspector, official (Am.)