home  

discl. / ©, lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Toets een onderwerp in het zoekboxje, of
klik op één van de letters A..Z hierboven.


biggel

 

biggel

Ook: bik, bikkel, kiezel, steengruis. Biggel is een oude benaming voor een fijne soort grind
In verband met de afkomst van "bikken" (houwen, denk aan "steenhouwen") wordt verondersteld dat biggel vooral, in ieder geval oorspronkelijk, een benaming was voor steenslag of split (fijne steenslag); het achtervoegsel -el is in het Nederlands vaak toegevoegd (denk aan beitel).
In het boek Grondsoorten en Delfstoffen komt de term biggelzand voor (een grof, grindig zand).
De benaming biggelgrind is een pleonasme omdat biggel al grind inhoudt.