home  

discl. / , lid NVJ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


betongaas

 

betongaas

Ook: betonmat. Zie wapeningsnet

Eng. concrete wire mesh, concrete mesh (mesh is maaswerk); wapeningsnet is mesh reinforcement