zinker

Een zinker is een duiker die met een knik naar beneden gaat en aan de andere zijde van de weg of het water weer naar boven komt. 
Zie verder bij duiker.


Eng. sag pipe, underwater main